Välj en sida

SÄKERHETSREGLER

– Du som medlem skall följa anvisningar givna av KUNGSFORS FITNESS CENTERS personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål, samt för att bidra till en god ordning.
– Barn som medtages till gymmet får icke röra sig fritt i gymmet. Du som medlem har ansvar för barnets/ens säkerhet i gymmets lokaler.
– Endast instruktörer och personliga tränare anställda av KUNGSFORS FITNESS CENTER får instruera och träna medlemmar i KUNGSFORS FITNESS CENTERS lokaler.

ORDNINGSREGLER

– KUNGSFORS FITNESS CENTER har nolltolerans mot droger utöver mediciner föreskrivna av läkare. Detta gäller såväl dopningspreparat som andra droger (narkotika, alkohol och dylikt).
– Du skall alltid registrera din bricka även när det är bemannat på gymmet. Om du har glömt brickan, vänder du dig till personalen för att göra en manuell registrering i receptionen. Vid gymkontroll skall du kunna uppvisa din bricka. Brickan är personlig vilket innebär att du inte får släppa in någon i våra lokaler. Det betyder också att endast betalande medlemmar får vistas i gymmet. Om du bryter mot den regeln kommer en straffavgift krävas av dig samt en avstängning. Om någonting skulle hända i lokalerna kan du som släppt in någon obehörig ställas till ansvar för detta.
– Du skall visa hänsyn till andra medlemmar. Bar överkropp är ej tillåtet i gymmet eller i gruppträningslokaler. Kläder som kan uppfattas som stötande för andra medlemmar är heller inte tillåtet.
– Du skall torka av träningsmaskiner samt mattor efter användning.
– Du skall lägga tillbaka lägga tillbaka träningsredskap efter användning, som hantlar, skivstänger, viktplattor, mattor med mera.
– Fotografering och filmning av annan medlem får endast ske med personens tillåtelse.
– Du får inte marknadsföra eller sälja egna/annans varor eller tjänster i KUNGSFORS FITNESS CENTERs lokaler.
– Du skall alltid träna i rena träningskläder och använda sko för inomhusträning. Var noga med renlighet och hygien. Rakning i duschen är ej tillåtet.
– Som förälder är du ansvarig för ditt barn. Barn får ENDAST vistas i barnrummet eller lugnt i soffgruppen vid KUNGSFORS FITNESS CENTERS reception. Följs inte reglerna får ditt barn ej vistas i KUNGSFORSFITNESS CENTERS lokaler.
– Tillträde förbjudet i KUNGSFORS FITNESS CENTERS gruppträningslokaler när pass pågår. Ej heller tillåtet att hämta eventuell utrustning när pass pågår.

Om du inte följer dessa regler förbehåller sig Kungsfors Fitness Center rätten att stänga av dig för perioden, eller i allvarliga fall säga upp medlemskapet. Du är trots detta skyldig att betala för kvarvarande avtalat abonnemang eller uppsägningstid.

GDPR

Här finner du vår skrift om GDPR.

Kungsfors Fitness Center blir STC

X